Thủ tục điều kiện xin cấp phép màn hình quảng cáo

Thủ tục điều kiện xin cấp phép màn hình quảng cáo là gì? Điều kiện gì để xin cấp phép thực hiện quảng cáo trên màn hình này có phức tạp không? Trình tự, thủ tục thực hiện thế nào? Mời bạn cùng các chuyên gia của chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây

Khái niệm màn hình quảng cáo LCD

Màn hình quảng cáo là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo. Bao gồm màn hình LED, màn hình quảng cáo LCD và các hình thức tương tự.

1. Việc lắp đặt màn hình này phải tuân theo các quy định của những luật và quy định dưới đây:

Luật Quảng cáo;

– Quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

2. Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh. Quy định này, không áp dụng đối với quảng cáo trên màn hình không chuyên về quảng cáo. Nghĩa là những quảng cáo đó được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

Giấy phép xây dựng màn hình quảng cáo

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Đó là trường hợp: xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên.

Thủ tục điều kiện xin cấp phép màn hình quảng cáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng màn hình chuyên quảng cáo bao gồm các giấy tờ sau đây:

♦ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

♦ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

♦ Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập;

– Hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu. Hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn. Hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu.

♦ Trường hợp màn hình quảng cáo chuyên dụng gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận. Hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

♦ Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình. Mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước. Thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng màn hình chuyên quảng cáo

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương

Bước 2: Nếu địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối

Bước 3: Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Thời hạn giải quyết những thủ tục xin phép xây dựng màn hình LCD quảng cáo chuyên dụng

♦Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.

♦Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là sơ lược về các thủ tục trình tự xin cấp phép màn hình quảng cáo. Mời bạn tham khảo một số màn hình quảng cáo phổ biến nhất hiện nay:

Màn hình quảng cáo LCD chân đứng Màn hình quảng cáo LCD chân đứng

màn hình quảng cáo chân quỳMàn hình quảng cáo LCD chân quỳ

màn hình quảng cáo treo tường Màn hình quảng cáo LCD treo tường

màn hình quảng cáo đặc biệt Màn hình quảng cáo LCD đặc biệt

màn hình quảng cáo cảm ứng Màn hình quảng cáo LCD cảm ứng

0945313899